Χρηματοδότηση Διαγωνισμού

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα χρηματοδοτείται από: το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, και φορείς του ημικρατικού και ιδιωτικού τομέα.

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Cyprus Information Technology Enterprises Association, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κύπρου, το Cyprus Computer Society και το Cyprus Chapter of AIS, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, UCLan Cyprus.

Οι χορηγοί του Ψηφιακού Προταθλήματος 2018-2019 είναι οι εξής:

Τράπεζα Κύπρου & IDEA - Πλατινένιος Χορηγός

KPMG - Αργυρός Χορηγός