Βραβεία

Τα βραβεία ανά κατηγορία είναι ως εξής:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο

 • €2000
 • (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στο/η μέντορα της ομάδας
 • (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το σχολείο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
 • επιλογή μιας υποτροφίας ανά μέλος ομάδας από την λίστα των διαθέσιμων προπτυχιακών υποτροφιών

Δεύτερο Βραβείο:

 • €1000
 • (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στο/η μέντορα της ομάδας
 • (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το σχολείο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
 • επιλογή μιας υποτροφίας ανά μέλος ομάδας από την λίστα των διαθέσιμων προπτυχιακών υποτροφιών

Τρίτο Βραβείο:

 • €500
 • (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στο/η μέντορα της ομάδας
 • (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το σχολείο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
 • επιλογή μιας υποτροφίας ανά μέλος ομάδας από την λίστα των διαθέσιμων προπτυχιακών υποτροφιών

Σημειώνεται ότι οι νικητές θα επιλέξουν από τις διαθέσιμες υποτροφίες με αυστηρή σειρά προτεραιότητας που θα οριστεί από την σειρά κατάταξής τους και οι υποτροφίες θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως.

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο

 • €3000
 • (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στο/η μέντορα της ομάδας,
 • (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει η ομάδα
 • επιλογή μιας υποτροφίας ανά μέλος ομάδας από την λίστα των διαθέσιμων μεταπτυχιακών υποτροφιών, και
 • επιχορήγηση για συμμετοχή σε σεμινάριο επιχειρηματικότητας ή/και καινοτομίας (entrepreneurship/innovation seminar) αξίας €2,000 το οποίο θα υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση του Ψηφιακού Πρωταθλητή.

Δεύτερο Βραβείο:

 • €1500
 • (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στο/η μέντορα της ομάδας,
 • (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
 • επιλογή μιας υποτροφίας ανά μέλος ομάδας από την λίστα των διαθέσιμων μεταπτυχιακών υποτροφιών

Τρίτο Βραβείο:

 • €1000
 • (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στο/η μέντορα της ομάδας,
 • (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
 • επιλογή μιας υποτροφίας ανά μέλος ομάδας από την λίστα των διαθέσιμων μεταπτυχιακών υποτροφιών

Σημειώνεται ότι οι νικητές θα διαλέξουν από τις διαθέσιμες υποτροφίες με αυστηρή σειρά προτεραιότητας που θα οριστεί από την σειρά κατάταξής τους και οι υποτροφίες θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως.

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο

 • €10.000, και
 • δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε υποδομές επιχειρηματικής στήριξης (co working spaces, accelerators, incubators), αναλόγως διαθεσιμότητας.

Δεύτερο Βραβείο:

 • €5000 και
 • δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε υποδομές επιχειρηματικής στήριξης (co working spaces, accelerators, incubators), αναλόγως διαθεσιμότητας.

Τρίτο Βραβείο:

 • €2000 και
 • δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε υποδομές επιχειρηματικής στήριξης (co working spaces, accelerators, incubators), αναλόγως διαθεσιμότητας.

Ειδικά Βραβεία του Διαγωνισμού

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής είναι δυνατόν να αποφασίσει να απονέμει ειδικά βραβεία σε προτάσεις που θα διακριθούν (από οποιαδήποτε κατηγορία) στους ακόλουθους τομείς:

 • Βραβείο ύψους €2,000 για την «Επιχείρηση με Διεθνή Προσανατολισμό», για να δοθεί έμφαση στην διεθνή διάσταση του Διαγωνισμού και στις συνέργειες που δημιουργούνται με άλλες πρωτοβουλίες καθώς και στην σημασία της διεθνοποίησης.
 • Βραβείο ύψους €2,000 για καλύτερη πρόταση σε «Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Άνθρωπο και την Κοινωνία».
 • Βραβείο ύψους €2,000 για καλύτερη πρόταση «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας[1]»

Επίσης, οι πλατινένιοι χορηγοί του διαγωνισμού, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, μπορούν να δώσουν ειδικό βραβείο σε συγκεκριμένη ειδική κατηγορία. Στην περίπτωση που καμία ομάδα δεν ανήκει στην κατηγορία του ειδικού βραβείου, ή οι συμμετοχές δεν πληρούν τα κριτήρια της κριτικής επιτροπής σε ικανοποιητικό βαθμό (βλ. τα κριτήρια αξιολόγησης στο Παράρτημα IV) τότε το ειδικό βραβείο ακυρώνεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κάποιο βραβείο (είτε βραβείο σε κάποια κατηγορία ή ειδικό βραβείο) δε γίνει αποδεκτό από τους διακριθέντες, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής έχει δικαίωμα να το μεταφέρει στους επόμενους στην κατάταξη συμμετέχοντες. Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να βραβεύσει τους κατά σειράν κατάταξης διαγωνιζόμενους, σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες. Τα βραβεία είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα βραβεία.


[1] Για τον ορισμό της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας παραπέμπουμε στο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en