Περίοδος Διεξαγωγής

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου σε στάδια.

Το χρονοδιάγραμμα είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνίες Δραστηριότητες
26/03/2019 (Προεραιτική) Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής περίληψης πρότασης. Οι υποβάλλοντες θα ανατεθούν μέντορα της ομάδας ο οποίος θα δώσει συμβουλές για την ενδυνάμωση της πρότασης.
29/03/2019 Ανακοίνωση συμμετοχών που καλούνται στις Ημέρες Προπόνησης Ψηφιακού Πρωταθλήματος
06/04/2019 Ημέρα Προπόνησης Ψηφιακού Πρωταθλήματος και υποβολή δικαιολογητικών των συμμετεχόντων
20/05/2019 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων
14-16/06/2019 Παρουσιάσεις των προτάσεων από τους συμμετέχοντες και τελική αξιολόγηση.
21-28/06/2019 Βραβεύσεις – Διακρίσεις (Τελετή Απονομής)
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
6 Απριλίου 2019
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (Φανερωμένη)
Αίθουσα: Ανδρέα Πατσαλίδη
Ώρα Δραστηριότητες
09:00-09:30 Εγγραφές
09:30-10:30 Χαιρετισμός από κ. Κ. Καραγιώργη, Εκπρόσωπος Γραφείου Ψηφιακού Πρωταθλητή
Παρουσίαση από Καθ. Μάριο Αβρααμίδη, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου
Παρουσίαση από κ. Μιχάλη Αγαπίου, Ιδρυτής EF-MA Novelseas Ltd
Ομιλία: “Be a Shark” από κ. Γιώργο Μαλέκκο, Αντιπρόεδρο Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)
10:30-11:00 Καφές
11:00-13:00 Εργαστήριο 1: Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Δρ. Παρασκευή Δέκουλου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Εργαστήριο 2: Επιχειρησιακά Μοντέλα
Δρ. Ντάϊνα Νικολάου, Μέντορας, Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιου Κύπρου
Εργαστήριο 3: Παρουσιάσεις
κ. Γιώργος Μαλέκκος
Εργαστήριο 4: Η Σημασία των Δεδομένων στις Μοντέρνες Επιχειρήσεις
Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής, Συντονιστής Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Data Analytics, Σχολής Επιστημών του Πανεπιστήμιου UCLan Cyprus
Εργαστήριο 5: Team Up
κ. Κωνσταντίνος Πυρκεττής, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
13:00-14:00 Γεύμα: Συναντήσεις με Μέντορες