Οργανωτική Επιτροπή

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ψηφιακού Πρωταθλήματος αποτελείται από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραμένει η ίδια για κάθε κατηγορία προτάσεων. Από την πενταμελή επιτροπή κάθε κατηγορίας κάθε πρόταση βαθμολογείται από 3 μέλη, τα οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν διασυνδέσεις με τις ομάδες προς αξιολόγηση.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της κάθε κατηγορίας παραδίδει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την κατάταξη ανά κατηγορία στην Οργανωτική Επιτροπή και στον Ψηφιακό Πρωταθλητή με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οι βαθμολογίες δε δημοσιεύονται αλλά οι αξιολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να πάρουν ανατροφοδότηση για την πρότασή τους, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Οργανωτική Επιτροπή για το Ψηφιακό Πρωτάθλημα αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων:

Ψηφιακός Πρωταθλητής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Cyprus Information Technology Enterprise Association

Cyprus Computer Society

University of Central Lancashire, Cyprus

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Frederick

Cyprus Chapter of AIS

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών