Ανακοινώσεις

Ο διαγωνισμός 2018/19 ανακοινώθηκε στις 11/01/2019.
Η ομάδα του Ψηφιακού Πρωταθλήματος ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έχει επεκταθεί μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019 και ότι η Ημέρα Προπόνησης θα διεξαχθεί στις 6 Απριλίου 2019.